Wanneer je gedurende je opleiding Midden Kander Engineering besluit je te specialiseren voor het vakgebied Onderhoud bestaat de mogelijkheid de laatste twee jaar van je opleiding deel te nemen aan het Maintenance College.

Je sluit hiervoor bij de start van het derde jaar een overeenkomst af met de deelnemende bedrijven achter het Maintenance College. De tekst van deze overeenkomst is:

"In het kader van de samenwerking tussen het Techniek College Rotterdam, het Scheepvaart & Transport College en het cluster bedrijven binnen het Proces- en Maintenance College Rijnmond (PMR) is het ons een groot genoegen om je gedurende je opleiding BOL4 Middenkader Engineering voor de Beroeps Praktijk Vorming (BPV) van de opleiding te begeleiden en een Carrière Start Garantie binnen het Maintenance College aan te bieden. 

Binnen het samenwerkingsverband PMR hebben meer dan veertig bedrijven uit de proces- en (petro)chemische industrie en de energiesector zich verenigd. Gezamenlijk bieden wij je in het derde en vierde schooljaar een leerroute via het Maintenance College aan en ontvang je de Carrière Start Garantie: 

  • Een gegarandeerde stageplaats bij één van de aangesloten bedrijven
  • Garantie op een start binnen de sector bij het behalen van een diploma als onderhoudstechnicus op MBO niveau 4.

De door jou gevolgde opleiding (BOL4 Middenkader Engineering) wordt nog steeds gegeven door het ROC; het ROC biedt het theoretische- en praktische gedeelte van de opleiding aan en is samen met jou te allen tijde de eindverantwoordelijke over je studie. Deelname aan het Maintenance College houdt in dat je bij het zoeken naar een geschikte stageplaats gebruik maakt van het aanbod van de aangesloten bedrijven. Bij de keuze van het bedrijf wordt gelet op jouw voorkeur en de eisen die je opleiding aan het stagebedrijf stelt. Voor de dagen dat je bij één van de bedrijven binnen het Maintenance College werkt ontvang je een stage-overeenkomst met een passende vergoeding.

Binnen het Maintenance College willen we samen met jou je opleiding afronden. Dit betekent ook investeringen van jouw kant. Van jou word je volledige inzet verwacht; je bent 100% aanwezig op school en op je stages, je komt je afspraken na en je doet je best om de theorie en praktijk je eigen te maken.

Als je de opleiding met goed resultaat afsluit en je diploma behaald hebt, ben je zeker van een goede baan. Mocht je alsnog willen kiezen voor een loopbaan elders, respecteren wij echter deze keuze.

Wij benadrukken nogmaals ons genoegen om met jou deze studieovereenkomst aan te gaan en wensen je veel succes gedurende je opleiding."