Voor docenten - Nut en noodzaak maintenance

In opdracht van Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam wordt jaarlijks de arbeidsmarktverkenning voor de Mainport Rotterdam uitgevoerd. Binnen dit onderzoek wordt de vraag naar vacatures/ baanopeningen bij de bedrijven uit de achterban van Deltalinqs geanalyseerd.

Aanhoudende structurele vraag technische beroepen

Uit de laatste arbeidsmarktverkenning blijkt dat, ondanks de economische crisis, er de komende jaren nog een structurele vraag naar nieuwe medewerkers zal blijven. De gemiddelde leeftijd van de huidige groep medewerkers binnen het bedrijfsleven wordt hoger (vergrijst) en naar verwachting gaat een grote groep oudere medewerkers met pensioen en verlaat hiermee de arbeidsmarkt. Met name in de technische beroepsgroepen is de vraag groot en dan vooral de onderhoudsfuncties.

Een groot gedeelte van deze vacatures moeten worden ingevuld door gediplomeerde schoolverlaters. Reden voor het bedrijfsleven om samen met het onderwijs de opleidingen tot operator en onderhoudstechnicus te promoten en onder de aandacht te brengen bij de jongeren.Uitleg maintenance per opleiding en school


Het Maintenance College is geen aparte school, maar een samenwerkingsverband van het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.

Alle deelnemers die een dagopleiding (BOL) tot operator op MBO 3 of 4 niveau volgen bij het Techniek College Rotterdam of het Scheepvaart en Transport College participeren automatisch in het Maintenance College. Voor al deze deelnemers geldt een Carrière Start Garantie en worden door de deelnemende bedrijven stageplaatsen gegarandeerd.

De deelnemers blijven gewoon ingeschreven bij het desbetreffende opleidingsinstituut. Met de school wordt periodiek overlegt over de studievoortgang van de deelnemers. De verdeling van de stageplaatsen vindt plaats in nauw overleg tussen de school en de coördinator van PMR.

 

  • Leerlingen die kiezen voor een specialisatie binnen het Maintenance College blijven specialiseren zich binnen hun huidige opleiding voor het onderhoudsvak.
  • De bedrijven aangesloten bij het Maintenance College verzorgen de stageplaatsen voor de leerlingen.

 

 

 

Wilt u als docent meer informatie?

Graag willen wij u als docent helpen met informeren en begeleiden van uw studenten. Wilt u bijvoorbeeld

  • in contact komen met een van de deelnemende bedrijven
  • bent u zoek naar aanvullend lesmateriaal
  • of heeft u een inhoudelijke vraag over het Maintenance College?

Stuur dan uw vraag en gegevens in, u ontvangt van ons dan spoedig een reactie!

Wilt u meer informatie?
Vul dan onderstaand formulier in.

 Help