Wat betekent het Maintenance College voor uw zoon of dochter?

Het Maintenance College is geen aparte school maar een samenwerkingsverband van de scholen Techniek College Rotterdam en het Scheepvaart en Transport College en circa 40 bedrijven uit de proces- en Petrochemie.

Deelname aan het Maintenance College betekent voor uw zoon of dochter dat hij of zij bij de start van de opleiding binnen één van de drie onderwijsinstellingen vanuit het bedrijfsleven achter het Maintenance College de zogenaamde Carrière-start-garantie ontvangt. Uw kind hoeft dan ook niet naar een andere school, tenzij een bestaande opleiding moet stoppen.


Zekerheid

Voor deelnemers aan het Proces- & Maintenance College geldt de Carrière Start Garantie

Deze Carrière Start Garantie wordt in Deltalinqs verband aangeboden door het bedrijfsleven binnen het Proces- en Maintenance College aan circa 200 deelnemers binnen de genoemde opleidingen op mbo-niveau 3 en 4, onder voorbehoud van substantiële wijzigingen in de economische omstandigheden in het Rotterdamse haven- en industriegebied, en houdt het volgende in

  • Garantie op een stageplaats bij één van de aangesloten bedrijven
  • Extra begeleiding via een mentor uit het bedrijfsleven
  • De huidige arbeidsmarkt geeft tot op heden nog voldoende zekerheid op een carrièrestart in de sector na het behalen van een diploma. Indien noodzakelijk organiseert het Procescollege een kennismakingsbijeenkomst voor gediplomeerden met het bedrijfsleven.

Garantie op een stageplaats

Als deelnemer binnen het Proces- en Maintenance College loopt je tijdens je opleiding stage bij minimaal twee verschillende bedrijven over verschillende periodes. Zeker voor de deelnemers op mbo-4 niveau worden binnen het Procescollege voldoende stageplekken geboden..

Begeleiding via een bedrijfsmentor

De bedrijven achter het Proces en Maintenance College willen je begeleiden gedurende de gehele opleiding. Samen met je school willen we je helpen we je om het diploma ook écht te halen.

Carrièrestart

En als je dan je diploma op zak hebt, is de kans op een baan binnen de sector groot. Als extra ondersteuning organiseert het Maintenance College ieder najaar een meet-and-greet tussen bedrijven en werkzoekende gediplomeerden. 

Voorwaarde voor deelname

Leerlingen die hun opleiding via het Maintenance College willen vervolgen tekenen een studie-overeenkomst.

Waarom een Carrière-start-garantie?

De bedrijven achter het Maintenance College zijn afkomstig uit de procesindustrie, energie- of (petro-) chemische sector of werken als toeleverancier bij deze bedrijven. Alle bedrijven hebben te maken met een groeiend tekort aan gekwalificeerde onderhoudstechnici.

Redenen voor deelname aan het Maintenance College bij deze bedrijven

  • Vergroten van het aantal deelnemers in de technische opleidingen door samenwerking.
  • Verbeteren van de aansluiting van de inhoud van de opleiding met de praktijk, door de inhoud samen met de onderwijsinstellingen te ontwikkelen.
  • In contact komen met potentiële nieuwe medewerkers door het aanbieden van stageplaatsen.

Uw zoon of dochter is het bedrijfsleven na het behalen van een diploma niets verplicht. Natuurlijk wil ieder bedrijf graag dat hij of zij uiteindelijk bij hun komt werken, maar wanneer uw kind verder wil leren of ergens anders wil werken kan dat.

Interesse?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw zoon of dochter binnen het Maintenance College?
Neem dan contact op met één van de samenwerkende scholen. Contactgegevens van de scholen vindt u hier

U kunt bijvoorbeeld langskomen voor een orienterend gesprek of op één van de open dagen. Kijk voor meer informatie over de open dagen in de agenda.